Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

 Profile klas:

PROFIL HUMANISTYCZNO - ARTYSTYCZNY

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • język angielski
 • historia

Drugi język obcy do wyboru (j. niemiecki, j. hiszpański,)

O tym, który język będzie realizowany jako drugi zadecyduje wybór większości uczniów.

Proponujemy:

 • przygotowywanie i organizacja przedstawień muzyczno - tanecznych i spektakli teatralnych,
 • wycieczki historyczno- poznawcze,
 • udział w wykładach, warsztatach organizowanych przez uczelnie wyższe,
 • wyjazdy edukacyjne poszerzające wiedzę humanistyczną,
 • realizowanie własnych pomysłów i inicjatyw artystycznych,
 • spotkania z twórcami kultury,
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta,
 • cykliczne zajęcia plastyczne w ramach współpracy z Powiatowym Ogniskiem Plastycznym w Starachowicach,
 • solidne i systematyczne przygotowanie do egzaminu maturalnego - zajęcia dodatkowe z języka polskiego, historii i języka obcego.

 

PROFIL INFORMATYCZNO – JĘZYKOWY

Przedmioty rozszerzone:

 • informatyka,
 • język angielski,
 • język hiszpański lub niemiecki.

Proponujemy:

 • opanowanie języka obcego w stopniu umożliwiającym skuteczną komunikację,
 • udział w konkursach i olimpiadach informatycznych, językowych
 • projektowanie i programowanie Stron Internetowych,
 • projektowanie grafiki interaktywnej z animacją (HTML5), projektowanie
  i wizualizacje oraz symulacje 2D/3D,
 • nauka obróbki cyfrowej fotografii,
 • planowanie i tworzenie własnego portfolio zawodowego.
 • nauka wykorzystywania technologii informatycznej w życiu osobistym, społecznym,
  a także w pracy,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi zajmującymi się branżą informatyczną, 
 • projekty na temat krajów anglojęzycznych, ich zwyczajów i obyczajów,
 • wyjazdy na wykłady, prelekcje oraz wydarzenia kulturalne;
 • warsztaty językowe
 • udział w wykładach oraz zajęciach praktycznych organizowanych przy współpracy
   z Politechniką Świętokrzyską,

 

PROFIL SPORTOWY

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • język angielski
 • biologia

Drugi język obcy do wyboru (j. niemiecki, j. hiszpański,)

O tym, który język będzie realizowany jako drugi zadecyduje wybór większości uczniów.

Proponujemy:

 •  efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności w dobrze wyposażonych pracowniach.
 • wysoki poziom nauczania,
 • lekcje umożliwiające przyswojenie terminologii z różnych działów biologii
 • przygotowanie do olimpiad i konkursów,
 • rozwijanie swoich zainteresowań oraz pasji związanych z biologią,
 • kształtowanie badawczego sposobu myślenia,
 • udział w wydarzeniach tematycznych,
 • wycieczki przedmiotowe do instytucji i zakładów pracy związanych z profilem,
 • wycieczki połączone z wykładami i warsztatami na uczelniach wyższych.
 • doskonalenie i rozwój umiejętności w poszczególnych dyscyplinach sportowych :
   siatkówka, zajęcia z łucznictwa, kajakarstwo,
 • zajęcia taneczne
 • dodatkowe godziny z zajęć wychowania fizycznego
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.
 • opieka wykwalifikowanej kadry trenerskiej
 •  obozy sportowe
 • bogato wyposażona hala sportowa, sala fitness, wielofunkcyjne boiska

 

 

 

 

 

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2024 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.