Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach znalazło się się w gronie 30 laureatów konkursu „PROJEKT SZKOŁA” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Eurpejskich VII”.  „Lekcja o Funduszach Europejskich VII” to projekt Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Nasza szkoła wzięła w nim udział. W ramach akcji zgłoszone placówki otrzymały pakiet materiałów edukacyjnych (w tym gry planszowe i broszury), na podstawie których nauczyciele przeprowadzili tytułowe Lekcje o Funduszach Europejskich. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był rozwój lokalny. Założeniem projektu było zachęcenie uczniów do angażowania się w rozwój swoich miejscowości. Kolejnym etapem był udział w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!”, w którym należało zgłosić ciekawy pomysł na inwestycję w szkole lub jej okolicy.  Dzięki zaangażowaniu nauczyciela Elżbiety Majchrzak nasza szkoła również przygotowała projekt  pt. „Mini Golf w III LO”, który okazał się być dużym sukcesem. Znaleźliśmy się w gronie 30 laureatów konkursu na 131 zgłoszonych projektów.  Do naszej placówki trafiła nagroda w postaci monitora interaktywnego w komplecie z głośnikiem, o wartości  8500 zł., dzięki któremu lekcje będą bardziej atrakcyjne. Organizatorzy nie zapomnieli również o zaangażowaniu nauczyciela, który otrzymał nagrodę rzeczową.

Czytaj więcej: III LO zwycięzcą w konkursie „PROJEKT SZKOŁA”

 

Uczniowski Klub Sportowy " Sokół" działający przy III LO,  popularyzuje łucznictwo jako sport dla osób o różnej sprawności. Każdy może nauczyć się strzelać z łuku i rozwijać swoją koncentrację, sylwetkę sportową, kształtować charakter, wytrwałość, osiągać sukcesy.  W takiej konwencji i wspaniałej atmosferze odbył się 7 grudnia 2022 Turniej Łuczniczy, zorganizowany w ramach mikrograntów - lokalnych inicjatyw społecznych w powiecie starachowickim. Na halę sportową przybyły grupy ze starachowickich szkół podstawowych nr: 1,6,9,10,12,13, ZSZ nr3, z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 1 typu rodzinnego w Starachowicach, z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz gospodarze, młodzież i opiekunowie z III Liceum. Zawody zaszczycili również przedstawiciele: Spółdzielni Socjalnej „Integracja”,  Stowarzyszenia „Edu – Rozwój” przy ZSZ nr 3 oraz Stowarzyszenia „Zdrowy kręgosłup” przy MOGKiK.

Czytaj więcej: Turniej Łuczniczy „Do celu” w III LO

 

5 grudnia 2022 r. uczniowie z klasy 2a i 3a wraz z opiekunkami - Jolantą Dobosz i Anitą Kwiatkowską, wzięli udział w konferencji edukacyjnej „Wiem – więc żyję bez ryzyka AIDS” . Jest to powrót do tradycji organizowania w naszym mieście spotkań profilaktyki zdrowego stylu życia.
Organizatorami spotkania w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowicach byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Polski Czerwony Krzyż – Świętokrzyski Oddział Okręgowy w Kielcach – delegatura w Starachowicach.
Gościem konferencji był pan Roman Latoszyński - edukator z zakresu HIV/AIDS z Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae w Warszawie, który od lat walczy z chorobą, dlatego jeździ po kraju i spotyka się z młodymi ludźmi, by tłumaczyć im m. in., jak ważna jest profilaktyka i jak ważne są badania.
Uczestnicy spotkania podnieśli poziom swojej wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z ryzykownych zachowań oraz zostali uświadomieni, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Poznali też inne choroby przenoszone drogą płciową i podstawowe zasady profilaktyki tych chorób. Dużą wiedzą wykazał się m.in. Ernest Styczeń z klasy IIa , który otrzymał od prowadzącego specjalną nagrodę.

Czytaj więcej: Konferencja profilaktyczna "Wiem-więc żyję bez ryzyka AIDS"

 

Eliminacje szkolne XXVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności odbyły się w naszej szkole 24 października. Wzięli w niej udział chętni uczniowie z klas II - IV. Największą ilość punktów zdobyły uczennice klas IV - Julia Sikora z IVc i Gabrysia Zieja z IVd, które 2 grudnia brały udział w zawodach okręgowych w Lublinie, godnie reprezentując nasza szkołę i zabrakło im niewiele  punktów, aby przejść do rozgrywek centralnych. Tematyką wiodąca tej edycji były: Ryby i owoce morza – przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu, ale zakres badanej wiedzy był  znacznie szerszy. Opiekunem merytorycznym była Jolanta Dobosz.

Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" działający przy III Liceum Ogólnokształcacym im. K. K. Baczyńskiego w Starachowicach serdecznie zaprasza na Event Łuczniczy pt. Do celu, który odbędzie się 7 grudnia 2022r. Celem zawodów jest: - propagowanie łucznictwa, jako dyscypliny sportowej dla uczniów o różnum stopniu sprawności fizycznej; - propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia; - integracja różnych środowisk uczniowskich.

Zadanie zostało dofinansowane ze  środków budżetowych Powiatu Starachowickiego oraz Kielecko - Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, po uzyskaniu akceptacji ze strony Operatora oraz Powiatu Starachowickiego.

 

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2024 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.