Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Misja szkoły.


Odwołuje się  ona do poglądu naszego patrona :


"Nie wstydź się miłowania, tworzenia , dorastania"


       III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K.
Baczyńskiego to szkoła bezpieczna i przyjazna. Realizujemy cele integracji
młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym. Rozwijamy różnorodne
talenty i zdolności artystyczne naszych uczniów. Kształtujemy ich postawy,
zwracając uwagę na wartości patriotyczne i chrześcijańskie zawarte  
w twórczości naszego patrona.
         

*

Pokazujemy złożoność świata, miejsce człowieka w środowisku
przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Rozwijamy i ukierunkowujemy
ciekawość poznawczą.
        

*

Naszym uczniom umożliwiamy dokonywanie wyborów edukacyjnych
stosownie  do indywidualnych potrzeb i możliwości. Przygotowujemy ich                 
do kreatywnego rozwoju, aby realizowali własne cele i aspiracje, byli ludźmi
prawymi, potrafiącymi godnie i mądrze żyć.

 

Wizja szkoły

   III liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest szkołą przyjazną dla uczniów , nauczycieli i rodziców. Szkoła stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju  intelektualnego i duchowego. Kształtuje postawę człowieka tolerancyjnego i otwartego, mającego szacunek do wartości patriotycznych oraz  do innych ludzi.

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2024 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.