Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Ósmoklasisto !

Zapraszamy do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach
al. Św. Jana Pawła II 18Z ogromną przyjemnością każdego roku witamy kolejne grupy  ludzi zdecydowanych na kształcenie w naszej szkole. Jesteśmy przekonani, że dokonujecie  właściwego wyboru. III LO sukcesywnie umacnia swoją pozycję na rynku szkół ponadpodstawowych.

    Nasze przedsięwzięcia mają coraz większy wpływ na życie naukowe, kulturalne i społeczne naszego  regionu.
    Dokładamy wszelkich starań, by czas, który spędzicie w III LO, był dla Was najlepszym, najbardziej twórczym okresem życia.
    Robimy wszystko, by wspomagać  Wasze talenty i kreatywność, abyście zrealizowali swoje cele życiowe i osiągnęli sukces.
    Zapewniamy, że III LO to miejsce, w którym wspierane są wszystkie ciekawe pomysły, w którym doceniamy i promujemy aktywność młodzieży.
    Wiemy, że wiedza i rozwój osobowości to w dzisiejszych czasach najlepsza i najpewniejsza inwestycja w siebie. To sprawia, że Wasz rozwój jest naszym rozwojem.DLACZEGO MY? – NASZE MOCNE STRONY

    W III Liceum Ogólnokształcącym preferujemy indywidualne podejście do każdego ucznia. Polega ono na wspieraniu poznawania i rozwijania własnych talentów oraz predyspozycji.
    Jako pierwsza szkoła średnia w powiecie uzyskaliśmy tytuł "SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW" nadany przez MEN. Możemy poszczycić się absolwentami, którzy w życiu zawodowym z powodzeniem wykorzystują zdolności odkryte w naszej szkole. W ich gronie znajdują się aktorzy, zawodowi muzycy, filmowcy, piosenkarze, dziennikarze, radiowcy.
    W ciągu ponad  30 lat istnienia wypracowaliśmy  nowoczesne metody przekazywania wiedzy w ciekawy i efektywny sposób. Stosujemy metody aktywizujące, które pozwalają na utrwalenie wiadomości i umiejętności uczniów w samodzielnym działaniu.
    Szczególnie popularne są zajęcia prowadzone metodą projektu. Dzięki nim młodzież zdobywa nową wiedzę, uczy się twórczego podejścia do rozwiązywania problemów i komunikowania się w grupie.
    Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu wydawnictwa Nowa Era i  zostaliśmy uznani za  Najlepiej Zaprojektowaną  Szkołę w Polsce.
    Lekcje z poszczególnych przedmiotów prowadzimy z wykorzystaniem metod praktycznego działania, badawczych, technik multimedialnych i Internetu.
    Organizujemy DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Umożliwiamy naszym uczniom praktykę w wymarzonym zawodzie we współpracy z firmami i instytucjami w naszym mieście.
    Dużą wagę przykładamy do nauki języków obcych. Zdobywaniu wiedzy w tym zakresie w niekonwencjonalny sposób służy m.in. praca metodą projektu, Dzień Języków Obcych, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z zagranicy.
    W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży proponujemy naukę następujących języków obcych: angielskiego, niemieckiego,  hiszpańskiego. 
    Stosujemy ocenianie kształtujące , które pomaga się uczyć.


TU NIGDY NIE BĘDZIESZ SIĘ NUDZIŁ- PROPONUJEMY CI

    Zajęcia sportowe w ramach SKS, zajęcia z łucznictwa, siłownię oraz zajęcia taneczne
    Wycieczki, rajdy, zloty młodzieżowe
    Koło teatralne, dziennikarskie, filmowe, fotograficzne, turystyczno-krajoznawcze, psychologiczne, wolontariat i PCK.
    Warsztaty laboratoryjne w Biocentrum Edukacji, wyjazdy naukowe oraz zajęcia badawcze w terenie
    Zajęcia z wykładowcami wyższych uczeni
    Udział w tradycyjnych imprezach szkolnych
    Warsztaty z dziennikarzami telewizyjnymi i radiowymi
    Możliwość współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami (Agencja Rozwoju Regionalnego – Centrum Biznesu, Urząd Skarbowy, Hotel Senator, Kancelaria  Adwokacka, Komornicza i Notarialna
    Udział w projektach edukacyjnych, akcjach i programach, szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich

PROWADZIMY  KLASY  INTEGRACYJNE


    Nasza szkoła umożliwia naukę młodzieży niepełnosprawnej. Uczniowie Ci mają możliwość nauki w małych, przyjaznych zespołach klasowych. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
    Wymagania dostosowuje się indywidualnie do potrzeb każdego ucznia, biorąc pod uwagę zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W takiej klasie każdy ma stworzone warunki, aby osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości i osobistych celów.
    Do klas integracyjnych zapraszamy więc szczególnie młodzież posiadającą Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego ale także młodzież, której odpowiada nauka w małym zespole klasowym, gdyż pragnie rozwijać swoje osobiste talenty.
    Kadra nauczycielska została przygotowana do pracy w oddziałach integracyjnych.
    W miarę swoich potrzeb uczniowie nasi korzystają z zajęć rehabilitacyjnych w specjalnie wyposażonej do tego sali.
    Dla młodzieży klas integracyjnych, która ma trudności w nauce prowadzimy dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów oraz terapię pedagogiczną, mającą na celu ćwiczenie umiejętności uczenia się.
    Uczniowie korzystają także z zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych oraz innych specjalistycznych w miarę potrzeb.
    Budynek szkoły przystosowany jest  dla uczniów niepełnosprawnych. Mamy podjazd dla wózków, odpowiednio przystosowane łazienki, windę ułatwiającą poruszanie się uczniów na wózkach. 
    Uczniom niepełnosprawnym spoza Starachowic zapewniamy bezpłatny dojazd do szkoły.

 

Uwaga:


Rodzice i uczniowie, którzy z różnych powodów zdrowotnych, chcą starać się o przyjęcie do klas integracyjnych  lub o możliwość indywidualnego nauczania (zgodnie  z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) proszeni są o jak najwcześniejszy kontakt ze szkołą w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji.

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2024 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.