Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

III Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Tradycje w III LO

W naszym liceum mamy mocno zakorzenione tradycje, które współtworzą ciepłą atmosferę panującą między dyrekcją, nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami. We wrześniu odbywa się ślubowanie klas pierwszych wkrótce potem otrzęsiny, po których "koty" stają sie pełnoprawnymi uczniami szkoły. Zaraz potem odbywają oni tradycyjną wycieczkę do Warszawy, na Powązki, do grobu patrona szkoły i jego żony, Barbary.
Tradycją listopadowo-grudniową jest kalendarz adwentowy, przygotowywany przez Samorząd Uczniowski : codziennie czeka na uczniów i nauczycieli niespodzianka typu : niepytany numer, obowiązek odśpiewania kolędy, pytanie tylko wyznaczonych numerów itp. W grudniu cała szkoła uczestniczy w wigilii i podziwia jasełka reżyserowane przez któregoś z nauczycieli. Koniec I semestru stoi pod znakiem studniówki klas czwartych. Corocznie polonez rozpoczyna ten piękny bal. Zaraz po feriach ciężkie uczniowskie życie umilają Walentynki. Potem marzec i pierwszy dzień wiosny, który w naszej szkole nie jest dniem wagarowicza, lecz wspólnej zabawy na niezwykle wydłużonych przerwach. Mniej więcej na początku kwietnia organizujemy Dzień Języków Obcych. Każda z klas przedstawia w możliwie dowcipnej i pomysłowej formie, czego nauczyła się na lekcjach języka angielskiego, niemieckiego, czy francuskiego. Maj , to wiadomo, matura. Młodsze klasy uczestniczą w rajdzie, by swą obecnością nie rozpraszać starszych kolegów. Trzeci czerwca to Święto Szkoły, rocznica ślubu Barbary i Krzysztofa Baczyńskich.

 

Dzień Języków Obcych


Każdego roku aktywizuje wszystkich uczniów i jest doskonałą okazją do zaprezentowania swoich umiejętności. Klasy przedstawiają wybrany kraj pod wieloma aspektami: zwyczaje, potrawy, taniec, piosenka, prezentacja multimedialna. Dzień Języków Obcych jest formą zdobywania wiedzy w ciekawy sposób.

 

Andrzejkowa Jaskinia Wróżb

 

Co roku 30 listopada biblioteka szkolna organizuje imprezę pod hasłem „Andrzejkowa Jaskinia Wróżb”. W małej salce gimnastycznej przygotowanych jest kilka stanowisk z różnymi rodzajami wróżb. Całe pomieszczenie jest udekorowane świecami, lampkami i innymi akcesoriami potęgującymi atmosferę tajemniczości. Do wróżenia zapraszamy naszych nauczycieli, którzy naprawdę chętnie „przepowiadają przyszłość” swoim uczniom, wykazując się przy tym niezwykłą pomysłowością i dużym poczuciem humoru. Biletem wstępu dla wszystkich uczestników zabawy są maskotki i słodycze. Zebrane fanty członkowie PCK wykorzystują następnie do przygotowania paczek mikołajkowych dla dzieci z domu dziecka i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach. Impreza niezmiennie cieszy się wielkim powodzeniem zarówno uczniów jak i nauczycieli, wszyscy chętnie biorą udział w „wielkim wróżeniu” i ofiarnie składają fanty na szczytny cel. Jest przy tym zawsze dużo śmiechu i zabawy. W przygotowanie scenografii i różnego rodzaju rekwizytów angażują się członkowie PCK, aktywu bibliotecznego i samorządu szkolnego.


Jasełka


Impreza, która ma stałe miejsce w tradycji szkoły. Uczniowie pod kierunkiem księdza przygotowują przedstawienie narodzin Chrystusa. Jasełka cieszą się zainteresowaniem wśród młodzieży a szczególna atmosfera podczas imprezy jest okazją do złożenia wspólnych życzeń i zaśpiewania kolęd.

 

31 Maja Światowy Dzień bez Tytoniu31 maja każdego roku szkoła bierze udział w ogólnoświatowej akcji – Dzień bez Tytoniu. Współpracujemy z pracownikami SANEPiD-u w Starachowicach, którzy udostępniają plakaty, ulotki informacyjne, filmy wideo o tematyce antynikotynowej, służą pomocą merytoryczną, i zachęcają do kontynuacji działań propagujących życie bez nałogów. W organizację akcji zawsze chętnie angażują się członkowie tzw. aktywu bibliotecznego, którzy w zależności od scenariusza przeprowadzają happening, odgrywają scenki teatralne, przygotowują audycję w szkolnym radiowęźle czy punkty informacyjne. Imprezie towarzyszą zwykle konkursy organizowane przez Szkolne Koło PCK. Nasi uczniowie brali udział w konkursie na plakat, przygotowywali portfolio i hasła antynikotynowe. Wystawy pokonkursowe stanowią oprawę plastyczną całej akcji.

 

Śladami Patrona Szkoły


We wrześniu lub październiku klasy I wyjeżdżają ze swymi wychowawcami na wycieczkę do stolicy. Młodzież zwiedza Warszawę – rodzinne miasto Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – patrona naszej szkoły. Zawsze staramy się odwiedzić jak najwięcej miejsc bezpośrednio związanych z życiem poety. Obowiązkowym punktem programu jest Cmentarz Powązkowski, gdzie w jednej mogile spoczywają Krzysztof i jego ukochana żona Barbara. Oddając hołd patronowi, składamy na jego grobie kwiaty, zapalamy znicze i czytamy jego wiersze.

 
Konkurs FilmowyW naszej szkole organizowany jest co roku Konkurs Filmowy. Uczestniczą w nim uczniowie szkół licealnych i gimnazjalnych z powiatu starachowickiego. Celem konkursu jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowań młodzieży sztuką filmową i upowszechnianie kultury filmowej. W naszych działaniach wspiera nas SCK, Wypożyczalnia DVD, WSH Kielce, którzy wraz z innymi sponsorami są fundatorami bardzo atrakcyjnych nagród. W trakcie zawodów uczestnicy muszą wykazać się wiedzą z zakresu kinematografii polskiej i światowej, wyjaśniać terminy związane z produkcją filmowa a także rozpoznawać gatunki i muzykę filmową. Konkurencje są przygotowane w atrakcyjnej i różnorodnej formie. Współzawodnictwo przebiega zawsze w miłej i koleżeńskiej atmosferze.Tydzień Kultury Języka Polskiego


Tydzień Kultury Języka Polskiego to stały element w kalendarium imprez organizowanych w naszej szkole. Co roku III LO włącza się aktywnie do działań na rzecz propagowania poprawnej polszczyzny w mowie i piśmie. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy z zakresu ortografii, frazeologii, słowotwórstwa, historii języka polskiego, a także uświadomienie wartości języka jako symbolu tożsamości narodowej. W związku z tym w naszej szkole mają miejsce różnorodne przedsięwzięcia. Są to: ogólno-szkolne dyktando, konkurs recytatorski, konkurs literacki, konkurs na najlepszego humanistę, koncert poezji śpiewanej. Nad przebiegiem projektu czuwają członkowie Zespołu Humanistycznego.

 

Dzień Patrona


3 czerwca każdego roku szkolnego to ważny dzień dla całej społeczności szkolnej III LO. W tym dniu uroczyście obchodzimy Dzień Patrona naszej szkoły - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 3 czerwca 1942 roku Baczyński wziął ślub ze swoja ukochaną Basią Drabczyńską. I właśnie ten dzień w historii naszej szkoły , od roku 1994, jest obchodzony jako święto naszej szkoły. Baczyński – poeta, żołnierz – sylwetka wybitna, wielowymiarowa zasługuje na pamięć, dlatego staramy się, by Dzień Patrona miał charakter niezwykły. W ramach uroczystości organizowanych jest wiele przedsięwzięć, projektów, konkursów. Są to miedzy innymi:
konkurs - Życie i Twórczość K.K. Baczyńskiego, wystawa - Pokolenie Baczyńskiego, konkurs recytatorski, konkurs literacki, montaż słowno-muzyczny. Uczniowie klas od pierwszych dni pobytu w szkole poznają sylwetkę Baczyńskiego. Na lekcjach wychowawczych zbierają informacje, dyskutują o wyborach moralnych Patrona, czytają Jego poezję i starają się ją zrozumieć. Wędrujemy także śladami Baczyńskiego – w sensie dosłownym i metaforycznym. Każdego roku klasy I jadą do Warszawy, by tam w ciszy i zadumie Powązkowskiego cmentarza, złożyć hołd swojemu Wielkiemu Patronowi.


Sesja Ekologiczna


Z okazji Dnia Ziemi obchodzonego 22 kwietnia, corocznie odbywa się w szkole Sesja Ekologiczna. W jej ramach organizujemy cykl różnorodnych działań: konkursy plastyczne na najlepszy plakat o tematyce ekologicznej, konkursy wiedzy ekologicznej, prelekcje zaproszonych gości, prezentacje multimedialne, referaty uczniów, wycieczki o tematyce ekologicznej, montaże słowno- muzyczne. Całość koordynują nauczyciele zespołu matematyczno-przyrodniczego. Każda Sesja ma inny temat, np. „Woda źródłem życia”, „Chrońmy lasy”, „Czyste powietrze wokół nas”.

 

Dziennik

 

 

 Współpracujemy

 

Przekaż 1 % podatku

Blue Flower

Copyright © 2024 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Rights Reserved.